Site menu:

Nasze usługi


Firma "ARGEO" w ramach prowadzonej działalności oferuje:

- mapy do celów projektowych
- numeryczne mapy zasadnicze
- geodezyjną obsługą inwestycji
- pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu
- przekroje rzek i dróg
- mapy do celów prawnych
- podziały
- rozgraniczenia

Prace pomiarowe wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych technologii, m/in. odbiorników GPS Trimble R6, tachimetrów elektronicznych i niwelatorów kodowych.

Trimble R6 Program regionalny Wojewodztwo podkarpacki Unia Europejska

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską
z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego oraz z budzwtu państwa
w ramach regionalnego programu operacyjnego
województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013