ARGEO s.c. - Kartografia, Geodezja Ropczyce. . . mierzymy świat . . .

Nasze usługi

Firma "ARGEO" w ramach prowadzonej działalności oferuje:

- mapy do celów projektowych
- numeryczne mapy zasadnicze
- geodezyjną obsługą inwestycji
- pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu
- przekroje rzek i dróg
- mapy do celów prawnych
- podziały
- rozgraniczenia