ARGEO s.c. - Kartografia, Geodezja Ropczyce. . . mierzymy świat . . .

Argeo s.c.

ARGEO S.C.
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5/23
39-100 Ropczyce
NIP:818-10-00-886
tel. 017 2218082 fax. 017 2218082

Mieczysław Gątarski kom. 601074957
Wiesław Majka kom. 601074947
e-mail argeo@argeo.pl