Site menu:

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE


"ARGEO" s.c.

Mieczysław Gątarski, Wiesław Majkazdjecie siedziby firmy
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
Rachunek bankowy: 02 9171 0004 0013 8569 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Ropczycach
NIP 818-10-00-886
REGON 690109662